Ελληνικό Τμήμα Ευρωπαϊκού Σχολείου Μονάχου
 
 


Το 2014 διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις (πολιτιστικού περιεχομένου) από το Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Μονάχου με τη χρηματοδότηση του Συλλόγου Γονέων.

Επιλέξτε αριστερά την κάθε εκδήλωση για λεπτομέρειες

© Angelos Kanlis
http://angelos.kanlis.com/shapeimage_2_link_0

Μια καλή χρονιά